A Study on Humanism
-
Algirdas Gaižutis
Published 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7183
PDF

How to Cite

A Study on Humanism (A. Gaižutis , Trans.). (1988). Problemos, 38, 119-120. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7183

Abstract

J. Morkūnienės knygos „Filosofinės humanizmo problemos“ recenzija. Knygoje aptariama marksistinė humanizmo samprata, siekiama patikslinti šią sąvoką, skiriamas mokslinis-teorinis ir vertybinis jos aspektas. Aptariamos humanizmo istorinės prielaidos, didžiausias dėmesys skiriamas žmogiškojo gyvenimo humanizacijai, tikslingam gamtos procesų tvarkymui ir planingam visuomeninių procesų valdymui, o tai užtikrina subjekto realios veiklos plėtotę ir jos turtėjimą. Viena didžiausių knygos teigiamybių recenzentas laiko jos informatyvumą, trūkumu – per ilgą J.-P. Sartre’o koncepcijos nagrinėjimą.
PDF