Dialogue of Truth and Value
-
Arvydas Šliogeris
Published 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6318
PDF

How to Cite

Šliogeris A. (1982). Dialogue of Truth and Value. Problemos, 27, 109-111. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6318

Abstract

Recenzija skirta A. Lozuraičio knygai „Tiesa ir vertybė“ (1980 m.). Šioje knygoje teigiama, kad esminis skirtumas tarp klasikinės ir šiuolaikinės filosofijos yra tas, kad klasikinė filosofija buvo orientuota į tiesą, o šiuolaikinė – į vertybę. Daugiausia dėmesio knygoje skiriama apmąstyti santykį tarp teorinės ir praktinės orientacijos antikinės filosofijos vyksme. Tiesos ir vertybės problema knygoje keliama ne kaip teorinė, o kaip istorinė, kintanti kartu su visa antikos filosofija ir kultūra. Nagrinėjant senovės Graikijos filosofiją tiesos ir vertybės santykio požiūriu, visas graikų mąstymas pateikiamas kaip visuma.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy