Humanity Survival Problem and Responsibility Philosophy
-
Krescencijus Stoškus
Published 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6335
PDF

How to Cite

Humanity Survival Problem and Responsibility Philosophy (K. Stoškus , Trans.). (1982). Problemos, 28, 116-123. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6335

Abstract

Jokūbo Minkevičiaus knygos „XX a. filosofinė panorama“ recenzija. Knygoje aprašyti trys pasaulio filosofų kongresai (Vienos, Varnos ir Diuseldorfo) bei sociologų kongresas Toronte. Skaitytojas supažindinamas su kongresų tematika, parodomas jos aktualumas, išryškinami bendri socialinės metodologijos principai, kurių laikosi marksistinės ir nemarksistinės teorijos, spręsdamos aštrias epochos problemas. Knygos autorius įsitikinęs, kad filosofija gali prisidėti prie žmonijos globalinių sunkumų įveikimo, nes atlieka visų mokslo žinių integravimo, apibendrinimo funkciją. Recenzentas kritikuoja autorių dėl knygoje pasitaikančių skubotų, nepagrįstų teiginių, dėl kai kurių filosofų neįtraukimo į knygos pabaigoje publikuojamą žymiausių filosofų ir žymesnių jų darbų chronologinį sąrašą.
PDF