STIMULO ERDVINIŲ SAVYBIŲ IR STEBĖJIMO TRUKMĖS ĮTAKA SPALVOS PASTOVUMUI
Articles
Aušra Daugirdienė
Henrikas Vaitkevičius
Published 2001-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2001..4411
PDF

How to Cite

Daugirdienė A. and Vaitkevičius H. (2001) “STIMULO ERDVINIŲ SAVYBIŲ IR STEBĖJIMO TRUKMĖS ĮTAKA SPALVOS PASTOVUMUI”, Psichologija, 240, pp. 48-57. doi: 10.15388/Psichol.2001. 4411.

Abstract

Darbe tiriama, kaip tarpusavyje susiję spalvos pastovumas ir spalvinė adaptacija, kokią įtaką spalvų suvokimui, esant įvairiems apšvietimams, turi stimulų stebėjimo laikas ir stimulų erdvinės savybės. Spalvų konstantiškumo eksperimentuose spalvinės adaptacijos procesus tyrėme asimetriniu stimulų lyginimo metodu. Eksperimentuose naudojome 3 skirtingus plataus spektro apšvietimo šaltinius. Dviejose skirtingose bandymų serijose testiniai stimulai buvo neutralūs Manselio pavyzdėliai N7, generuojami monitoriaus ekrane (naudota BARCO sistema). Eksperimentuose dalyvavo septyni tiriamieji.
Adaptacijos trukmės įtaka buvo vertinama spalvų skirtumu EL,a,b tarp suvoktos neutralaus Manselio pavyzdėlio spalvos esant testiniam ir C apšvietimui. EL,a,bįvertina suvoktos spalvos pasikeitimus keičiantis adaptacijos trukmei. Gauti rezultatai rodo, kad stebimi adaptacijos pokyčiai yra bent dvejopi. Pirmieji pokyčiai įvyksta labai greit - per pirmas adaptacijos sekundes, o antrieji pasireiškia vėliau. Pirmieji, greitieji pokyčiai mažiau priklauso nuo stimulų erdvinių savybių, o antrieji, lėtesnieji procesai labiau priklauso nuo stimulų skaičiaus ir jų erdvinių savybių. Greitieji procesai gali būti susiję su simultaniniu kontrastu, o antrieji - su adaptacija, tam tikrų elementų jautrio pokyčiais. Jie gali vykti skirtinguose lygiuose, tiek tinklainėje, tiek ir aukštesnėse regos sistemos struktūrose.

Stimulus spatial PROPERTIES AND DURATION OF ADAPTATION INFLUENCE ON COLOUR PERCEPTION CONSTANCY
Aušra Daugirdienė, Henrikas Vaitkevičius

Summary
The effects of adaptation duration on colour constancy were studied under two test illuminants (s and A) and two types experimental conditions using neutral (N7) Munsell chips and asymmetric colour matching. The influence of adaptation duration was quantified by calculating colour difference EL,a,b between the chromaticities for the perceived neutral Munsell chip's colour after adaptation to the test illumination and against the standard (C) illuminant. The EL,a,bmeasure was used because the intention of this study was to measure changes in colour-perception, during different adaptation duration.
Adaptation was only observed in experiments with uniform adaptation field, but not in a spatially complex background with introduced blank surround. We could say, that colour of test chip is determinated by difference in colour of test chips and background, and colour of background. In turn the colour of background is also determined by difference in colour between background and blank surround. Since there is no adaptation in blank surround, noting changes. Thus there is no influence of observation time on perceived colour.
Then the adaptation field is uniform, we conclude from results the presence of two components of chromatic adaptation, that differ with respect to their time - constants and stimulus spatial properties. A fast component with a time of approximately 5 s, witch does respond to contrast, and a second, relatively slow process, witch has a time of 60 s and depends on stimulus spatial properties.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>