Mokesčių mokėtojų tikrinimo strategija ir taktika
Articles
Zenonas Brazaitis
Vilniaus universiteto Ekonominės informatikos katedra
Jonas Mieliauskas
Vilniaus miesto valstybinė mokesčių inspekcija
Published 1998-12-01
https://doi.org/10.15388/Ekon.1998.16454
PDF

How to Cite

Brazaitis Z. and Mieliauskas J. (1998) “Mokesčių mokėtojų tikrinimo strategija ir taktika”, Ekonomika, 44, pp. 5–13. doi: 10.15388/Ekon.1998.16454.

Abstract

Nagrinėjamos autorių parengtos mokesčių mokėtojų veiklos tikrinimo, kuri atlieka valstybinės mokesčių inspekcijos, sistemos kūrimo priemonės: tikrinimo strategijos mechanizmas, grindžiamas tikrinamų objektų charakteristikomis ir svorio funkcijomis, taip pat taktinio lygio sprendimų mechanizmas, naudojamas pradiniams objektų bei jų charakteristikų sąrašams sudaryti ir tų sąrašų svarbos koeficientams nustatyti. Taikomi matematikos ir statistikos metodai. Aptariamos kompiuterinio jų realizavimo priemonės.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy