Vol 3 No 2 (1963): Ekonomika

Vol 3 No 2 (1963)

Ekonomika
Published 1963-11-30

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 139 | Article downloads (PDF) 69

Articles

V. Lastas
Šiaulių miesto pramonė Tarybiniais metais
Abstract views 72 | Article downloads (PDF) 397
21–42
PDF
V. Pauliukonis
Valstybinio-monopolistinio kapitalizmo Lietuvoje klausimu
Abstract views 82 | Article downloads (PDF) 144
43–66
PDF
A. Venckus
Prekybinės kooperacijos socialinis bei ekonominis vaidmuo buržuazinėje Lietuvoje
Abstract views 85 | Article downloads (PDF) 89
67–84
PDF
J. Grėska
Prekybos susmukdymas Lietuvoje hitlerinės okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.)
Abstract views 87 | Article downloads (PDF) 103
85–98
PDF
A. Žilėnas
Tarybų valdžios Lietuvoje (1918–1919 m.) mokesčių politikos bruožai
Abstract views 114 | Article downloads (PDF) 150
5–20
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 136 | Article downloads (PDF) 68