Vol 3 No 2 (1963): Ekonomika

Vol 3 No 2 (1963)

Ekonomika
Published 1963-11-30

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 93 | Article downloads (PDF) 59

Articles

V. Lastas
Šiaulių miesto pramonė Tarybiniais metais
Abstract views 56 | Article downloads (PDF) 308
21–42
PDF
V. Pauliukonis
Valstybinio-monopolistinio kapitalizmo Lietuvoje klausimu
Abstract views 63 | Article downloads (PDF) 129
43–66
PDF
A. Venckus
Prekybinės kooperacijos socialinis bei ekonominis vaidmuo buržuazinėje Lietuvoje
Abstract views 66 | Article downloads (PDF) 78
67–84
PDF
J. Grėska
Prekybos susmukdymas Lietuvoje hitlerinės okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.)
Abstract views 70 | Article downloads (PDF) 88
85–98
PDF
A. Žilėnas
Tarybų valdžios Lietuvoje (1918–1919 m.) mokesčių politikos bruožai
Abstract views 97 | Article downloads (PDF) 110
5–20
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 91 | Article downloads (PDF) 62