Vol 37 (1990): Ekonomika

Vol 37 (1990)

Ekonomika
Published 1990-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 27 | Article downloads (PDF) 18

Articles

J. Markelevičius
Pratarmė
Abstract views 35 | Article downloads (PDF) 22
5–7
PDF
O. Molienė
Tobulinti darbo statistikos rodiklių analizę indeksų metodu
Abstract views 32 | Article downloads (PDF) 25
16–22
PDF
J. Martinavičius
Mokslo ir technikos pažangos poveikio socialinei ir ekonominei raidai statistinis įvertinimas
Abstract views 34 | Article downloads (PDF) 18
23–29
PDF
J. Markelevičius
ARIMA – trumpalaikio prognozavimo priemonė
Abstract views 34 | Article downloads (PDF) 20
30–34
PDF
V. Galubickaitė
Teorinių informacijos rodiklių taikymas viešosios nuomonės tyrimuose
Abstract views 37 | Article downloads (PDF) 24
40–45
PDF
M. Čepulienė
Gyventojų amžiaus struktūra kaip demografinio vystymosi veiksnys
Abstract views 33 | Article downloads (PDF) 22
46–53
PDF
Г. Багданавичюте
Репродуктивное поведение как условие повышения рождаемости
Abstract views 30 | Article downloads (PDF) 17
54–56
PDF
М. Стасюленис
Совершенствовать учетную номенклатуру товарных групп
Abstract views 32 | Article downloads (PDF) 21
63–66
PDF
Z. Pagirskienė | L. Kunigėlytė
Specialistų rengimo ir jų panaudojimo Lietuvos TSR liaudies ūkyje klausimai
Abstract views 33 | Article downloads (PDF) 19
79–85
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 36 | Article downloads (PDF) 17