Le langage SMS dans le français
Articles
Jurga Daugmaudytė
Chaire des Langues romanes, Université de Vilnius
Dovilė Kėdikaitė
Chaire des Langues romanes, Université de Vilnius
Published 2006-12-01
PDF

How to Cite

Daugmaudytė J. and Kėdikaitė D. (2006) “Le langage SMS dans le français”, Kalbotyra, 56(3), pp. 39–47. Available at: https://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/23226 (Accessed: 1December2022).

Abstract

Šiame straipsnyje nagrinėjama prancūziškoji SMS – trumpų elektroninių žinučių kalba. Ji ypatinga tuo, kad, nors reiškiama tik rašytine forma, yra daugiau artima sakytinei kalbai, kadangi pašnekovai gali dalyvauti tame pačiame kalbiniame momente, nedelsiant sužinoti vienas kito reakciją. Todėl kaip sakytinei kalbai jai būdinga fonetinė rašyba ir trumpinimas (balsių, skiemenų išmetimas, trumpiniai). Kaip rašytinė, ji taip pat turi ypatingų bruožų: dėl riboto ženklų kiekio mobiliojo telefono ekrane ištisi skiemenys yra keičiami skaičiais arba didžiosiomis raidėmis; būdinga žodžių agliutinacija; gausiai vartojami skyrybos ženklai, tarpai, simboliai, piktogramos. Kaip ir šnekamojoje prancūzų kalboje, pastebima daug anglicizmų. Ši kalba yra labai vaizdinga – ne tik dėl ribotos vietos mobiliojo telefono ekrane, bet ir dėl rašančiųjų siekimo įtikinti, perteikti jausmus bei nuotaikas. Dėl ypač didelio šios kalbos atmainos populiarumo Prancūzijoje jau imta rašyti knygas SMS kalba, spausdinami žodynėliai bei siūlomos SMS kalbos pamokos. Be to, ji skverbiasi ir į reklamos žanrą, interneto puslapius. Todėl lingvistams, kalbos normintojams, mokytojams šitoks SMS kalbos plitimas kelia ne tik didelį susidomėjimą, bet ir nerimą dėl galimo neigiamo poveikio prancūzų kalbai ir bendro ortografijos lygio kritimo.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy