Vol. 3 (1964): Knygotyra

Vol. 3 (1964)

Knygotyra
Published 1964-12-01

Front Matter

Knygotyra Žurnalas
Redakcinė kolegija
Abstract views 54 | Article downloads (PDF) 15

Articles

K. Sinkevičius
Lietuvos TSR bibliotekų aprūpinimo metodine literatūra klausimai
Abstract views 54 | Article downloads (PDF) 38
5–25
PDF
В. П. Лиров
Проблема объекта библиографии литуаники
Abstract views 54 | Article downloads (PDF) 9
27–61
PDF
J. Basiulis
Einamoji recenzijų bibliografija Tarybų Lietuvoje 1947–1960 metais
Abstract views 66 | Article downloads (PDF) 30
63–74
PDF
Ž. Zaveckienė
V. I. Lenino veikalų chronologinė bibliografija ir jos panaudojimo galimybės
Abstract views 48 | Article downloads (PDF) 28
75–81
PDF
83–85
PDF
V. Stonienė
Iš bibliotekų istorijos Tarybų Lietuvoje 1918–1919 m.
Abstract views 67 | Article downloads (PDF) 17
87–97
PDF
Ž. Zaveckienė
Pirmasis Lietuvos komjaunimo periodinis leidinys – “Fakel komunizma”
Abstract views 65 | Article downloads (PDF) 15
99–107
PDF
J. Lebedys | J. Palionis
Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas
Abstract views 323 | Article downloads (PDF) 512
109–135
PDF
V. Žukas
L. Ivinskio ir L. Potockio lietuvių bibliografijos darbai
Abstract views 78 | Article downloads (PDF) 10
137–147
PDF
V. Abramavičius
Paryžiaus lietuvių draugija “Želmuo” ir jos biblioteka
Abstract views 59 | Article downloads (PDF) 19
149–158
PDF
L. Vladimirovas
Caro vyriausybės politika kultūros-švietimo srityje Lietuvoje 1861–1904 m. laikotarpiu
Abstract views 68 | Article downloads (PDF) 20
159–192
PDF
V. Jurgutis | V. Žukas
J. Plioterio darbas “Trumpa žinia apei tą iszdawima lietuwiszkos Biblijos Londone”
Abstract views 99 | Article downloads (PDF) 17
193–203
PDF
V. Žukas
Prie J. Janonio raštų leidimo istorijos
Abstract views 82 | Article downloads (PDF) 13
205–206
PDF
V. Žukas
Į rinkinius neįtraukti Žemaitės raštai
Abstract views 90 | Article downloads (PDF) 18
206–208
PDF
V. Žukas
Lietuviškos komunistinės spaudos katalogas
Abstract views 82 | Article downloads (PDF) 15
208–209
PDF
V. Žukas
Kas perdirbo ir paruošė spaudai knygą “Jonas Išmisločius kromininkas”?
Abstract views 86 | Article downloads (PDF) 13
209–210
PDF
V. Žukas
Prie lietuvių periodikos istorijos
Abstract views 89 | Article downloads (PDF) 31
211–212
PDF
V. Žukas
Carinės cenzūros uždraustų knygų katalogas
Abstract views 93 | Article downloads (PDF) 22
212–213
PDF
V. Žukas
Truputis žinių apie J. Jablonskio biblioteką
Abstract views 84 | Article downloads (PDF) 16
213–214
PDF
V. Žukas
S. Baltramaičio biblioteka
Abstract views 83 | Article downloads (PDF) 16
214–217
PDF
Knygotyra Žurnalas
Kronika
Abstract views 71 | Article downloads (PDF) 9
219–224
PDF

Back Matter

Knygotyra Žurnalas
Turinys
Abstract views 79 | Article downloads (PDF) 13
225–226
PDF