Vol 3 (1964): Knygotyra

Vol 3 (1964)

Knygotyra
Published 1964-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 29 | Article downloads (PDF) 7

Articles

K. Sinkevičius
Lietuvos TSR bibliotekų aprūpinimo metodine literatūra klausimai
Abstract views 28 | Article downloads (PDF) 16
5–25
PDF
В. П. Лиров
Проблема объекта библиографии литуаники
Abstract views 25 | Article downloads (PDF) 4
27–61
PDF
J. Basiulis
Einamoji recenzijų bibliografija Tarybų Lietuvoje 1947–1960 metais
Abstract views 31 | Article downloads (PDF) 17
63–74
PDF
Ž. Zaveckienė
V. I. Lenino veikalų chronologinė bibliografija ir jos panaudojimo galimybės
Abstract views 27 | Article downloads (PDF) 8
75–81
PDF
83–85
PDF
V. Stonienė
Iš bibliotekų istorijos Tarybų Lietuvoje 1918–1919 m.
Abstract views 32 | Article downloads (PDF) 11
87–97
PDF
Ž. Zaveckienė
Pirmasis Lietuvos komjaunimo periodinis leidinys – “Fakel komunizma”
Abstract views 37 | Article downloads (PDF) 9
99–107
PDF
J. Lebedys | J. Palionis
Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas
Abstract views 127 | Article downloads (PDF) 166
109–135
PDF
V. Žukas
L. Ivinskio ir L. Potockio lietuvių bibliografijos darbai
Abstract views 54 | Article downloads (PDF) 6
137–147
PDF
V. Abramavičius
Paryžiaus lietuvių draugija “Želmuo” ir jos biblioteka
Abstract views 29 | Article downloads (PDF) 6
149–158
PDF
L. Vladimirovas
Caro vyriausybės politika kultūros-švietimo srityje Lietuvoje 1861–1904 m. laikotarpiu
Abstract views 33 | Article downloads (PDF) 11
159–192
PDF
V. Jurgutis | V. Žukas
J. Plioterio darbas “Trumpa žinia apei tą iszdawima lietuwiszkos Biblijos Londone”
Abstract views 66 | Article downloads (PDF) 11
193–203
PDF
V. Žukas
Prie J. Janonio raštų leidimo istorijos
Abstract views 54 | Article downloads (PDF) 7
205–206
PDF
V. Žukas
Į rinkinius neįtraukti Žemaitės raštai
Abstract views 56 | Article downloads (PDF) 6
206–208
PDF
V. Žukas
Lietuviškos komunistinės spaudos katalogas
Abstract views 58 | Article downloads (PDF) 9
208–209
PDF
V. Žukas
Kas perdirbo ir paruošė spaudai knygą “Jonas Išmisločius kromininkas”?
Abstract views 54 | Article downloads (PDF) 10
209–210
PDF
V. Žukas
Prie lietuvių periodikos istorijos
Abstract views 60 | Article downloads (PDF) 19
211–212
PDF
V. Žukas
Carinės cenzūros uždraustų knygų katalogas
Abstract views 63 | Article downloads (PDF) 15
212–213
PDF
V. Žukas
Truputis žinių apie J. Jablonskio biblioteką
Abstract views 60 | Article downloads (PDF) 13
213–214
PDF
V. Žukas
S. Baltramaičio biblioteka
Abstract views 58 | Article downloads (PDF) 9
214–217
PDF
Kronika
Abstract views 51 | Article downloads (PDF) 6
219–224
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 54 | Article downloads (PDF) 9
225–226
PDF