Hepatoceliulinės karcinomos prognostinės sistemos
-
Jonas Pivoriūnas
Jonas Jurgaitis
Marius Paškonis
Agnius Juška
Janina Didžiapetrienė
Eugenijus Stratilovas
Narimantas Evaldas Samalavičius
Vitalijus Sokolovas
Gintautas Brimas
Kęstutis Strupas
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.3.2148
PDF

How to Cite

1.
Hepatoceliulinės karcinomos prognostinės sistemos. LS [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 30];6(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2148

Abstract

Jonas Pivoriūnas1, Jonas Jurgaitis2, 3, Marius Paškonis2, 3, Agnius Juška1, Janina Didžiapetrienė3, Eugenijus Stratilovas3, Narimantas Evaldas Samalavičius3, Vitalijus Sokolovas3, Gintautas Brimas2, Kęstutis Strupas2
1 Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
2 Gastroenterologijos, urologijos ir abdominalinės chirurgijos klinika,
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
3 Vilniaus universiteto Onkologijos institutas Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: jonas.jurgaitis@santa.lt

Įvadas / tikslas

Hepatoceliulinė karcinoma – tai penktas tarp dažniausių navikų pasaulyje ir trečias pagal mirštamumą. Per pastaruosius dešimtmečius sergamumas šiuo naviku didėja Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europoje. Lietuvoje hepatoceliulinės karcinomos atvejų taip pat daugėja. Manoma, kad kepenų navikų per kitus du dešimtmečius dar padaugės. Hepatoceliulinė karcinoma yra sunkiai įvertinama, heterogoniška liga, dėl to pasaulyje kuriamos prognostinės sistemos, kurios turi padėti gydytojui parinkti tinkamą gydymą ir įvertinti ligos prognozę. Šio straipsnio tikslas – išrinkti ir apibūdinti labiausiai pasaulyje paplitusias hepatoceliulinės karcinomos prognostines sistemas, palyginti jų taikymo rezultatus, parinkti Lietuvai tinkamiausias sistemas.

Metodai

Pasinaudojus „PubMed“ duomenų baze ir įvedus reikšminius žodžius hepatocellular carcinoma, prognostic scores ir staging system buvo rasti 205 straipsniai, publikuoti nuo 1984 iki 2007 metų. Atrinkti 54 straipsniai, kuriuose minimos 24-ios hepatoceliulinės karcinomos prognostinės sistemos.

Rezultatai

Išanalizavus sistemas buvo nuspręsta atmesti tas, kurių pritaikyti Lietuvoje nėra galimybių dėl to, kad šalyje neatliekami tyrimai. Plačiau aprašytos devynios sistemos.

Išvados

Išrinkę plačiausiai pasaulyje naudojamas hepatoceliulinės karcinomos prognostines sistemas ir palyginę jų taikymo rezultatus, manome, kad būtų vertinga atlikti retrospektyvųjį lyginamąjį tyrimą, kad išsiaiškintume, kokia prognostinė sistema geriausiai tinka hepatoceliuline karcinoma sergantiems Lietuvos populiacijos pacientams diferencijuoti pagal išgyvenamumą.

Reikšminiai žodžiai: hepatoceliulinė karcinoma, prognostinė sistema, prognostiniai kriterijai, pacientų išgyvenamumas

Prognostic scores of hepatocellular carcinoma

Jonas Pivoriūnas1, Jonas Jurgaitis2, 3, Marius Paškonis2, 3, Agnius Juška1, Janina Didžiapetrienė3, Eugenijus Stratilovas3, Narimantas Evaldas Samalavičius3, Vitalijus Sokolovas3, Gintautas Brimas2, Kęstutis Strupas2

1 Vilnius University Faculty of Medicine, M. K. Čiurlionio str. 21, LT-03101 Vilnius, Lithuania
2 Clinic of Gastroenterology, Urology and Abdominal Surgery,
Vilnius University Hospital Santariškių Clinic, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
3 Institute of Oncology, Vilnius University, Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: jonas.jurgaitis@santa.lt

Background / objective

Hepatocellular carcinoma is the most common primary liver cancer. It is the fifth most common neoplasm and the third most common cause of cancer-related death in the world. Over the last decade the incidence of this cancer has been rising in the United States of America and in Europe as well as in Lithuania. The incidence of this cancer in the next two decades is expected to rise. Hepatocelullar carcinoma is a difficult and heterogenic disease. Therefore, prognostic scores are being created to help clinicians to choose the best treatment for the patient. The aim of this review is to select and describe the most widely used prognostic systems of hepatocellular carcinoma, to compare results of their usage, applicability and to choose the most suitable scoring systems for the further use in Lithuania.

Methods

The PubMed data base was used to search for the keywords: “hepatocellular carcinoma”, “prognostic scores” and “staging systems”. 205 published articles were found from the year 1984 though 2007; 54 articles with 24 prognostic systems were selected.

Results

Upon analysing the prognostic systems, it was decided to reject the scoring systems that are impossible to use in Lithuania because of the absence of related tests. In total, nine prognostic systems were overviewed.

Conclusions

A retrospective cohort study is advisable to ascertain which prognostic system of hepatocellular carcinoma is most suitable for Lithuanian population.

Key words: hepatocellular carcinoma, prognostic score, prognostic factors, survival of the patient

PDF

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>