Gnoseological Problems of Human Creative Activity
-
Česlovas Kalenda
Published 1977-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1977.20.5697
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1977). Gnoseological Problems of Human Creative Activity. Problemos, 20, 101-102. https://doi.org/10.15388/Problemos.1977.20.5697

Abstract

1977 m. gegužės 14 d. įvyko tarpinstitutinė konferencija „Metodologinės pažinimo teorijos problemos“. Joje daugiausiai nagrinėtos šiuolaikinės pažinimo proceso tendencijos ir principai. Tų pačių metų spalio 12 d. MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute įvyko TSRS Filosofų draugijos Lietuvos skyriaus Estetikos sekcijos surengta konferencija „Pažintinė meno funkcija“. Perskaityta 13 pranešimų, kuriuose aptarta pažintinė meno funkcija ir lenininė atspindėjimo teorija, šios funkcijos ryšys su meno specifika, gnoseologistinių ir antignoseologistinių teorijų konfrontacija, meno sąlygiškumas, menininko santykio su tikrove subjektyvumas ir kita.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy