PRIEŠIŠKŲ KALBŲ EUROPOS PARLAMENTE VERTIMO IŠ ANGLŲ KALBOS Į LIETUVIŲ KALBĄ SOCIOLINGVISTINĖ ANALIZĖ
Articles
Dalia Mankauskienė
Published 2017-03-15
https://doi.org/10.15388/VertStud.2015.8.9993
PDF

How to Cite

Mankauskienė D. (2017) “PRIEŠIŠKŲ KALBŲ EUROPOS PARLAMENTE VERTIMO IŠ ANGLŲ KALBOS Į LIETUVIŲ KALBĄ SOCIOLINGVISTINĖ ANALIZĖ”, Vertimo studijos, 80, pp. 22-38. doi: 10.15388/VertStud.2015.8.9993.

Abstract

Šio straipsnio tikslas – pažvelgti į vertimą žodžiu kaip į komunikacijos procesą. Pirmiausia aptariami šį procesą vaizduojantys vertimo žodžiu komunikacijos modeliai ir verčiamieji įvykiai bei jų specifika. Vertėjo vaidmeniui aptarti ir iliustruoti šiame straipsnyje pasirinktas straipsnio autorės išskirtas netiesioginio pokalbio verčiamasis įvykis Europos Parlamente. Nagrinėjami Nigelo Farage’o priešiškų kalbų vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ypatumai, siekiant nustatyti, ar lietuvių kalbos vertėjai yra linkę švelninti įvaizdį pažeidžiančius aktus.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)