Vol 55 No 3 (2005): Kalbotyra

Vol 55 No 3 (2005)

Kalbotyra
Published 2005-12-01

Front Matter

Editorial Board
Abstract views 10 | Article downloads (PDF) 2
Contents
Abstract views 9 | Article downloads (PDF) 2
5–6
PDF

Articles

Alina Baravykaitė
Filmų vertimo problematika
Abstract views 20 | Article downloads (PDF) 12
7–14
PDF
Darija Bartkutė
Intersentential Anaphoric Use of Personal Pronouns in English Discourse
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 5
15–21
PDF
Irena Januškevičiūtė | Linas Selmistraitis
Deictic Markers in Monologue and Dialogue
Abstract views 11 | Article downloads (PDF) 6
22–30
PDF
Violeta Kailėdaitė | Vilma Asijavičiūtė
Translation of Lithuanian Culture-Specific Items into English
Abstract views 19 | Article downloads (PDF) 20
31–37
PDF
Aurelija Leonavičienė
Spaudos tekstų heterogeniškumas funkcinių stilių sandūros aspektu
Abstract views 10 | Article downloads (PDF) 6
38–46
PDF
Nijolė Rita Lukšytė
Apie du kalbos, kaip idealaus reiškinio, sąvokos aspektus
Abstract views 14 | Article downloads (PDF) 5
47–53
PDF
Danguolė Melnikienė
Sinonimų žodynų tipai: jų sudarymo problematika ir ypatumai
Abstract views 13 | Article downloads (PDF) 12
54–61
PDF
Jūratė Navakauskienė | Lina Barštytė
Keletas hierarchijos “būti” raiškos aspektų prancūzų ir lietuvių kalbose
Abstract views 9 | Article downloads (PDF) 9
62–68
PDF
Irena Marija Norkaitienė
Über die Verben als Ausdrucksmittel der Modalität im Deutschen und Litauischen
Abstract views 9 | Article downloads (PDF) 6
69–73
PDF
Julija Televnaja
Representation of English Phrasal Verbs in Ontological Semantics
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 8
74–80
PDF

Back Matter

Atmintinė autoriams
Abstract views 10 | Article downloads (PDF) 5
Notes for Contributors
Abstract views 10 | Article downloads (PDF) 2